Activiteiten

vorming en toerusting

Zondag 20 september 2020 is het startpunt voor de kerkelijke activiteiten in het komende winterseizoen.
Het jaarthema voor het seizoen 2020-2021 is "Muziek verbindt". Het programma van de Startzondag staat ook in het teken van dit thema. 
Op basis van het jaarthema vinden er gedurende het seizoen diverse activiteiten plaats zoals de 
groot huisbezoeken, gemeentebijeenkomsten en toerusting van contactpersonen.

Daarnaast is er een werkgroep Kerk en IsraŽl actief en zijn er gespreksgroepen en een bijbelstudiegroep.

Over de activiteiten rondom het jaarthema wordt de gemeente op de hoogte gehouden via de Kerkklok, internet, facebook, en de gemeentebrief.

 

stiltecentrum

In de kerkzaal is een stiltehoek ingericht. Deze plek nodigt uit tot een moment van bezinning en gebed. Als het kerkgebouw open is, is ook het stiltecentrum als regel vrij toegankelijk (Behalve op dinsdag en donderdag en soms ook op maandag na 20.00 uur, omdat dan de kerkzaal gebruikt wordt voor koorrepetities).

 

diaconaat

Onder het motto "Oog voor je medemens" worden een groot aantal activiteiten uitgevoerd gericht op zowel de eigen kerkelijke gemeente, op mensen in de eigen regio en de rest van Nederland als mensen daarbuiten.

 

pastoraat

Gemeenteleden die bezoek wensen te ontvangen worden door de predikant en de leden van de sectieteams bezocht, voor zover ze bij voorkeur in de avonduren bezoek wensen te ontvangen en door de leden van de werkgroep senioren en de predikant, als ze overdag bezoek wensen.
Andere pastorale activiteiten vinden plaats binnen het jeugd- en ouderenwerk en verder is er categoriaal pastoraat, onder meer gericht op mensen met een verstandelijke beperking en op bewoners van GGZ Breburg (voormalige Hooghuys)

 

jeugdwerk.

Op de eerste zondag van de maand is er tijdens de reguliere kerkdienst voor de kinderen van de basisschool kinderdienst 2.0 en voor de kleinsten een crŤche. Daarnaast is er voor de jeugd, die op de middelbare school zitten, in de Kelder Jeugdkerk.

 

ouderenwerk

Onze oudere gemeenteleden worden bezocht door de de leden van de werkgroep senioren en door de predikant of de medewerker gemeentewerk. Naast het bezoekwerk wordt er een soos georganiseerd en is er een seniorenclub. 
 

kerkkoor

Het kerkkoor De Baai wordt gevormd door een aantal gemeenteleden, die elke week oefenen en regelmatig meewerken aan de kerkdiensten

 

oecumene

Naast verschillende vormen van overleg vinden er diensten plaats op basis van een gezamenlijk thema en worden er gezamenlijke diensten gehouden.

 

diversen

Naast de al genoemde activiteiten zijn sommige gemeenteleden ook actief op terreinen die niet zo gemakkelijk in een bepaalde rubriek zijn te plaatsen. Deze zaken vind je in deze groep.

 

 

 

 

 

 

This site tracked by OneStat.com. Get your own free web site tracker.This site tracked by OneStat.com. Get your own free web site tracker.