Berichten

weekberichten

Weekberichten geven informatie over het wel en wee van de gemeente, belangrijke bijeenkomsten en de komende kerkdienst.

Weekberichten worden iedere zondag vr de dienst aan de bezoekers uitgedeeld.

Deze informatie kan je ook vinden bij gemeentebrief van deze week. Eerdere weekberichten staan in het archief weekberichten Je kan het weekbericht ook per e-mail ontvangen; e-mail tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl Contactadres: Wiert Wiertsema, tel. 076-5014338;

 

maandblad

Ons kerkblad "De Kerkklok" verschijnt 11 keer per jaar. In het maandblad staat informatie over activiteiten in de gemeente en over andere zaken die binnen de kerk van belang zijn. Stuur je kopij naar de redactie Kerkklok, Lukaserf 2, 4871 ZM  Etten-Leur. Liefst per E-mail:kerkklok@protestantsettenleur.nl. Wil je de Kerkklok thuis ontvangen, bel, mail of schrijf naar het kerkelijk bureau.

 

 

 

 

This site tracked by OneStat.com. Get your own free web site tracker.