Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

ZONDAG 16 JUNI 2019 - ZONDAG DRIEËENHEID

 

LITURGIE 16 juni 2019

Zingen:

Lied 276: 1 en 2

Kyriegebed zie tekst

Lied 705: 1,2 en 3

Kinderlied oranje bundel Lied 2

Lied 672:2 en 6

Lied 704

Lied 416

Respons voorbeden Lied 681

Lied 425

Lezing:

Lucas 6:11-25

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleisson

 

 

 

VOORGANGER

In deze dienst zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

 

GASTORGANIST

Deze zondag worden we muzikaal begeleid door onze gastorganist Leander Schoormans.

 

BEVESTIGINGSDIENST VERSCHOVEN

Volgens het dienstenrooster zou er vandaag in de dienst bevestiging en afscheid van ambtsdragers zijn.

In verband met het overlijden van de heer Drent (zie bericht hieronder), wiens vrouw één van de afscheidnemers is, is besloten deze bevestiging en dit afscheid te verschuiven naar volgende week zondag. Daarnaast zal in die dienst zoals verderop ook is aangegeven een kind gedoopt worden.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Vandaag vragen wij weer uw speciale aandacht voor deze collecte

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

BLOEMENGROET

De bloemen uit deze dienst gaan als groet van de gemeente naar de familie Westbroek, sectie zuid.

 

BERICHT VAN OVERLIJDEN

Op zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag, is geheel onverwacht in Litouwen overleden de heer Derk Drent. Hij is 69 jaar geworden. Wij gedenken Dick met liefde en respect, want zo blijft hij levend in ons midden, ook al is hij gestorven. Onze gedachten gaan naar hem uit. Daarnaast gaat onze gedachten ook uit naar zijn vrouw Lida, zijn kinderen en kleinkinderen. Hoogstwaarschijnlijk (maar houdt U verdere gegevens in de gaten) vindt de uitvaartdienst plaats op woensdag 19 juni om 13.00 uur in de Lambertuskerk (de RK-kerk op de Markt te Etten-Leur) om 13.00 uur. Verdere gegevens volgen nog in de kerkdienst van zondag 16 juni en evt. via een rondzendmail.

 

DOOPZONDAG

Op zondag 23 juni zal gedoopt worden Maria Elisabeth Krutzen. Dochter van Hannah en Vincent Krutzen en zusje van Samuel. Zij is geboren op 1 mei jl. We hopen er met elkaar een feestelijke dienst van te maken.

 

KINDERDIENST 2.0

Zondag 23 juni belooft het een spetterende kinderdienst 2.0 te worden. Dit is de laatste keer voor de zomerstop. Dus zorg dat jij erbij bent! Vraag gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

 

CRÈCHE

Zondag 23 juni is er een doopdienst en het is fijn om te kunnen melden dat er dan ook crèche voor de allerkleinsten is.

 

DOOP-TERUGKOM-AVOND

Donderdag 20 juni is het zover. Een avond voor alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 6 jaar in de Baai. Vanaf 19.45 uur staat er koffie en thee voor u klaar. Verdere informatie kunt u vinden in de persoonlijke uitnodiging welke u afgelopen week met de post hebt ontvangen of leest u de laatste kerkklok er nog eens op na. DIY OR DIT?

 

LOPEND VUURTJE

De ZWO bedankt nogmaals alle sponsors.

Het uiteindelijke bijeen gefietst bedrag is bijna 1100 euro. Een geweldig bedrag.

Deze extra steun voor de projecten op Zuid Sumatra ten gunste van de boeren, hun gezinnen en leefgemeenschap, zal hun goed doen.

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m vrijdag 21 juni  ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl . 

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

De redactie.

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 23 juni zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

Bij de uitgang zal een extra collecte worden gehouden voor de Stichting INLIA.

 

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST