Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

ZONDAG 17 FEBRUARI 2019

 

LITURGIE 17 februari 2019               

 

Zingen:

Lied 283: 1, 2 en 3

Lied 283: 4 en 5

Lied 935

Lied 1005:1, 2, 3 en 5

Lied 146C:1

Lied 925 (2x)

Lied 139:1

Lied 139:6 en 11

Credo Lied 103C:1 en 3

Lied 416:1 en 2

Lezingen:

Psalm 131

Lucas 8:1-3

Johannes 20:1, 11-18

Marcus 16:9-11

 

 

VOORGANGER

In deze dienst zal voorgaan mevrouw ds. E.F. Quaak-Kloet te Prinsenbeek.

 

THEMA VAN DE DIENST

Verrassende vrouwen - Maria Magdalena.

 

KINDERDIENST 2.0

Op deze zondag is er voor de kinderen van de basisschool weer kinderdienst 2.0. Deze dienst begint tegelijk met de gewone kerkdienst.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Vandaag besteden we weer speciale aandacht aan deze collecte.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

 

BLOEMEN UIT DE KERK

Deze week zijn er nogmaals twee boeketten.

De bloemen gaan deze zondag als groet van de gemeente naar dhr. Peter Stam, die in een instelling verblijft om te revalideren en een bos als groet van de gemeente naar de heer. Johan van Dijken, die ernstig ziek is en, ondanks dat hij en zijn vrouw in Breda wonen, sinds een paar weken weer terug ingeschreven is in onze gemeente.

 

BERICHT VAN OVERLIJDEN

Op woensdag 6 februari is overleden mevrouw Heiltje Lena van Eersel, op 84 jarige leeftijd. De uitvaart heeft in besloten familiekring plaats gehad. Onze gedachten gaan naar haar en allen die haar lief hadden. Vorige week hebben we mevrouw Van Eersel in de kerkdienst herdacht met het zingen van:”Blijf mij nabij”, lied 247.

 

STAMTAFEL ACTUEEL

Op woensdag 20 februari staat de stamtafel in de foyer weer klaar. Vanaf 10.00 uur is er koffie/thee en hopelijk gezelligheid en een goed gesprek. Welkom allemaal.

 

HUISKAMERGESPREK

Op donderdag 21 februari is er om 20.00 uur weer een huiskamergesprek. Dit keer in sectie HSW en wel bij mevrouw Rineke Ribbens, Mahoniastraat 4 te Hoeven. Als U mee wilt doen, dan kunt U zich melden bij Uw contactpersoon, bij mevrouw  Neeltje Oostmeijer of mevrouw Corry Koornneef. Thema is: Vrij, vroom en vrolijk.

 

VERJAARDAGSMIDDAG

Op dinsdag 26 februari is er weer een verjaardagsmiddag voor onze 80+’ers, die jarig zijn geweest tussen begin oktober en eind februari. Natuurlijk is uw eventuele partner welkom, alsmede een begeleider. Vanaf 14.30 uur is er koffie met taart, daarna een dankdienst en daarna nog een hapje en een drankje. Als U wilt komen, dan zou het fijn zijn als U zich meldt bij uw contactpersoon. Natuurlijk is het mogelijk om vervoer te krijgen, als U zelf niet kunt komen. Geeft U dit dan ook tijdig aan.

 

DE DIENST VOLGENDE WEEK

Op zondag 24 februari is er een Taizédienst in onze kerk om 10.00 uur. Kerkkoor de Baai zal haar medewerking verlenen. Hartelijk welkom.

 

TOT SLOT

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

 

 

 

EETCAFÉ

Maandag 3 maart is er weer eetcafé voor gemeenteleden die alleen zijn. U bent welkom van 17.30 tot ca 20.00 uur in een zaal van de Baai. Opgeven kan door uw naam te schrijven op de intekenlijst in de foyer of aanmelden bij Daniëlle Breedveld, tel. 076-5014338.

 

TUSSENSTAND ACTIE KERKBALANS 2019

Het Kerkbalans team laat u hierbij weten, dat wij op dit moment een tussenstand hebben van  € 96.000,00 Onze doelstelling is echter om een score te behalen van € 111.000,00

Die doelstelling is nog steeds haalbaar, want  er zijn nog meer dan 125 toezeggingen niet beantwoord, ingeleverd en/of opgehaald. Dus mocht u, uw digitale toezegging nog niet hebben ingevuld en/of verzonden, doe dat dan alstublieft alsnog en heeft u nog een antwoordenvelop in te leveren, zet hem dan in de postvak bij Lida Drent in de hal van de Baai of gooi hem in de brievenbus van de Baai of in de brievenbus van uw contactpersoon.

En heeft u problemen bij het digitaal meedoen bel dan even met Lida Drent (telefoon 0165 387533 ) of Adrie van Wel (telefoon 076 5963400)

Dus graag even attentie en zorg voor een correcte afwikkeling. Bedankt alvast !!

 

EVA

Woensdag a.s. is er weer een ontmoetingsochtend van EVA (Economie, Vrouwen en Armoede).

Plaats van ontmoeting: Centrum "De Baai". Tijd: half 10 tot half 12.

Voor meer informatie kunt u bellen naar Joke Gelderblom tel. 076-5022495 of Sabine v.d. Bosch tel 076-5017105

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m vrijdag 1 maart  ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl . 

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

De redactie.

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 24 februari zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

 

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST