Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019

 

LITURGIE 25 augustus 2019

Zingen:

Psalm 139:1, en 3

KyriŽgebed respons zie tekst

Lied 146C:1,2 en 6

Kinderlied zie tekst

Lied 978:2 en 4

Lied 608

Lied 942

Lied 886 (Ned. en Engels)

Lied 416

Lezingen:

I Koningen 17:14-24

tijdens overweging

Johannes 3:1-4

Lucas 2:15

Respons KyriŽ

Kyrie, kyrie, kyrie eleisson 2x.

 

Elia.

Melodie: Wat vlied of bezwijkígetrouw is mijn God. Uit: Liedboek voor de Kerken, Gezang 470

De zetel staat klaar, de stoel van het recht.

De minste gehoord, de leugens weerlegd.

De aarde niet langer misbruikt, leeg geroofd.

Elia zal komen zoals ons beloofd.

Zijn beker staat vol met wijn voor het feest,

Dat ons van de dorst en honger geneest.

Voldoende voor allen, want alles gedeeld.

Elia zal komen, als wij zijn geheeld

 

VOORGANGER

In deze dienst zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

 

DE DIENST VAN VANMORGEN

Op deze zondag gaan we verder met het lezen uit I Koningen in het kader van de zomerdiensten.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie

Een voorbeeld van een project is het werk van sw Stichting Kleine Arbeid in Colombia..

Als je door de sloppenwijken van BogotŠ loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik.

Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vaktraining. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

 

BLOEMEN

De bloemen uit deze dienst gaan als groet van de gemeente naar de heer Jan Visser, sectie zuid.

KAARTEN

Zoals iedere zondag zijn er ook deze zondag weer kaarten te ondertekenen. We zijn heel blij met dit initiatief in het kader van AVG, want zo kan er toch ook vanuit de kerk meegeleefd worden met anderen. Ook deze zondag liggen er weer kaarten klaar en zijn er vrijwilligers bezig (geweest) om te zorgen dat dit alles in goede banen geleid wordt. Echter we willen naast deze fantastische kaartenactie, die in de toekomst ook gewoon door blijft gaan, ook nog iets extraís doen voor diegenen die net als vroeger zelf thuis kaarten willen sturen naar gemeenteleden. Daarom zal er vanaf vanmorgen op zondagen dat de eigen predikant voorgaat, A4ítjes liggen met aanvullende pastorale informatie op de tafel bij de kaarten. Dit blad mag U vrijblijvend meenemen als U zelf vanuit Uw huis ook nog kaarten wil sturen naar deze en gene. Na afloop van de dienst worden de overgebleven informatiebladen vernietigd. Het zou fijn zijn als U thuis, nadat U een kaart of meerdere kaarten geschreven hebt, dit blad ook verscheurt. Op deze wijze hopen we het omzien naar elkaar direct van uit de kerk toch ook weer wat uit te breiden. We hopen dat U net als vroeger weer veelvuldig Uw medeleven laat blijken. Zowel in de kerk door kaarten te ondertekenen, als wellicht ook vanuit uw eigen huis.

STARTZONDAG

Hierbij wil ik U alvast doorgeven dat op zondag 15 september a.s. weer onze jaarlijkse startzondag wordt georganiseerd. In de volgende edities van deze gemeentebrief, zult U hier meer over lezen. Noteert U de datum alvast in uw agenda.

TOT SLOT

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

EETCAF…

Maandag 2 september is er weer eetcafť voor gemeenteleden die alleen zijn. U bent welkom van 17.30 tot ca 20.00 uur in een zaal van de Baai. Opgeven kan door uw naam te schrijven op de intekenlijst in de foyer of aanmelden bij DaniŽlle Breedveld, tel. 076-5014338.

 

STUDIEAVOND

Op dinsdag 3 september is er in Etten-Leur een studieavond met de heer Peter Pellemans, spreker voor Christenen voor IsraŽl. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De Joodse wortels van het Christelijk geloof.

De bijeenkomst vindt plaats in de Ichtus Gemeente, Dreef 52-54 in Etten-Leur. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

In het ontvangen persbericht wordt als toelichting gegeven: 

"Wanneer we Gods Woord eerlijk bestuderen zien we dat het een Joods/Hebreeuws karakter uitstraalt. De voorbije eeuwen van vervangingstheologie wilden ons anders doen geloven.  Alle verbonden werden door God met IsraŽl gesloten. Jezus werd als Jood geboren en leefde als Jood. De Apostelen waren Joods en Jezus zei dat Hij op de eerste plaats kwam ďvoor de verloren schapen van het huis IsraŽlsĒ. Daar in IsraŽl liggen onze wortels, onze oorsprong en onze hoop".

 

ACTIVITEIT VAN ZIEL

Marc de Koninck Cabareteske liedjes.

Marc zingt met humor over thema's zoals ouder worden, politiek en alledaagse zaken. Op de site van de liedjeskrant staan de liedjes die Marc gemaakt heeft. Ze zijn gratis te downloaden. Je ziet meteen wat voor liedjes hij zingt. Zie De Liedjeskrant(https://www.deliedjeskrant.nl/.nl).

ZIEL schrijft over deze voorstelling in hun brochure: 'We kennen Marc van vorig jaar en gingen met een glimlach op ons gezicht weer naar huis. Hij vraagt om publiek dat wil luisteren, want hij heeft met zijn humor soms iets te zeggen, soms met iets de gek te steken. We nodigen je dan ook van harte uit voor een gezellige zondagmiddag.

Locatie: trouwkerkje van Bergenplein 1 Etten-Leur Datum: 8 sep. 14.00-16.00

Aanmelden: contact@zininetten-leur.nl†† Toegang:Ä 7,-"

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 1 september zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

In deze dienst vieren we ook samen het Heilig Avondmaal.

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST