Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

ZONDAG 21 OKTOBER 2018

 

LITURGIE 21 oktober 2018               

 

Zingen:

Ps 84:1, 3 en 6

klein gloria zie tekst

Lied 704:2

Lied 934

Ps 24:1

Ps 24:5

Lied 991:1, 5, 7 en 8

Credo Lied 106:1 en 21

Lied 841:1 en 2

Lezingen:

Jesaja 29:18-24

Marcus 10:32-45

 

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer,

en van eeuwigheid tot eeuwigheid, amen

 

 

 

VOORGANGER

In deze dienst zal voorgaan Prof. C.J.G. Vonck te Brasschaat.

Hij schrijft bij deze dienst: " Er zijn twee (slechts) importante akten in het mensenleven – dienen (daden) geworteld in het gemoed. Het gemoed mag zijn: hemel op aarde".

 

KINDERNEVENDIENST

Er is deze keer geen kindernevendienst.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Op deze zondag vragen wij weer uw speciale aandacht voor deze collecte.

 

Bij de uitgang wordt een extra collecte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi, die vele mensen het leven heeft gekost.

Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

DE BLOEMEN UIT DE KERK

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. Liesbeth Vaartjes, sectie noord. Zij is vorige week na die feestelijke dienst n.a.v. het jubileum van Kerkkoor de Baai lelijk gevallen over het podium van de dirigent met triest resultaat: een kapotte arm en kapot been. Gelukkig gaat het na die val best goed met haar, maar een bloemetje voor de schrik is altijd fijn.

 

TERUGBLIK

Vorige week zondag mochten we als gemeente getuige zijn van het jubileum van Kerkkoor de Baai.  Een onvergetelijk muzikaal feest. Hierbij wil ik natuurlijk iedereen bedanken die meegewerkt heeft zowel voor als ook achter de schermen aan dit grandioze feest. Ik noem geen namen, want ik zou er ongetwijfeld één of twee vergeten, maar het was een scala van klank, zang en inspiratie. En natuurlijk hopen we dat we nog jaren van ons koor mogen genieten. 

 

VOORUITBLIK:

Hier alvast een paar dingen die eerdaags georganiseerd gaan worden. In de volgende editie van deze gemeentebrieven volgt meer informatie. Ook kunt U in de Kerkklok terecht voor info.

Echter hier een vooruitwijzing voor enkele activiteiten, waarvan we hopen dat U er bij wil zijn.

Woensdag 7 november: Groothuisbezoek voor de senioren. Plaats en tijd: 10.00 uur in de Baai.

Woensdag 7 november: Gemeenteavond in het kader van duurzaamheid. Tijd: 20.00 uur.

Zondag 11 november: Basement Bovengronds. Aanvang: 10.00 uur.

Zondag 11 november: Kerk-Op-Schootdienst. Aanvang: 12.00 uur.

 

PERMANENTE EDUCATIE

Alvast ter info:Van maandag 29 oktober tot en met maandag 5 november ben ik niet beschikbaar voor onze kerkelijke gemeente i.v.m. de verplichte permanente educatie voor predikanten. Vanaf dinsdag 6 november hoop ik weer in Uw midden te zijn. Natuurlijk kunt U altijd contact opnemen met Uw contactpersoon of ouderling. Bij dringende pastorale gevallen kunt U de pastoraattelefoon bellen. Deze wordt bemenst. Het nummer is: 0647597120. U wordt dan zeker verder geholpen.

 

SCHOENENDOOSACTIE

In deze wereld leven er kinderen in moeilijke omstandigheden. Wij kunnen er met versierde en gevulde schoenendozen voor zorgen dat er een lach komt op het gezicht van een kind, dat even de dagelijkse beslommeringen kan vergeten en kan doen wat kinderen zo fijn vinden: Spelen en leren”. Wat kan er evt. in de schoenendoos: Schriften, etui, liniaal, kleurboek, potloden,  etc. En liefst met een leuk kleurtje. Speelgoed kan natuurlijk ook: Een klein muziekinstrumentje, een bal, springtouw, jojo etc. En wat ook belangrijk is: Toiletartikelen: bv. haarspulletjes, toilettasje, sieraden, een leuke tandenborstel met tandpasta (liever geen shampoo en/of douchegel, die flessen gaan vaak lekken). Wat mag niet in de doos: Snoep of ander eten, spullen met batterijen, vloeibare producten, spullen die snel uitdrogen, zoals lijm en stiften. Kortom: Heel wat mogelijkheden om een schoenendoos te vullen. In de vensterbank van de kerk liggen folders met daarop alle gegevens. En als U er nu tegen op ziet om de doos te versieren, zorg dan dat een onversierde gevulde doos  voor 28 oktober in de kerk is. Dan gaan nl. de kinderen van de kindernevendienst 2.0 dozen creatief versieren. Wilt U geen doos vullen, dan is ook een gift welkom. Het kan natuurlijk ook dat U heel veel spullen hebt die in zo’n doos passen maar wil liever geen doos vullen, dan kunt U die ook meenemen. Deze zondag en op  28 oktober kunt U nog gevulde dozen op het muurtje kwijt en ongevulde dozen, spullen in de vensterbank en/of financiële bijdrage kunt U deponeren in  een potje in de vensterbank.

Doet U/doe jij ook mee?

 

TOT SLOT

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

EETCAFÉ

Maandag 5 november is er weer eetcafé voor gemeenteleden die alleen zijn. U bent welkom van 17.30 tot ca 20.00 uur in een zaal van de Baai. Opgeven kan door uw naam te schrijven op de intekenlijst in de foyer of aanmelden bij Mieke Boekhold, tel. 076-5429425.

 

DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID:

Gemeenteavond op 7 november a.s.

7 november 2018 is een bijzondere dag, namelijk Dankdag voor gewas en arbeid.

De werkgroep duurzaamheid geeft juist op deze dag invulling aan de gemeenteavond, niet onlogisch, immers zorg voor de schepping en zorg voor het milieu hebben direct te maken met gewas en arbeid.

Op deze avond zal ds. Tineke Velhuizen aanwezig zijn. Tineke is zeker geen onbekende voor ons allemaal, zij gaat immers regelmatig voor in onze eigen Baai. Tineke is gedurende een aantal jaar lid geweest van de landelijke werkgroep Kerk en Milieu. Zij heeft daardoor veel kennis van duurzaamheid en milieu in relatie tot kerk en geloof.

De fairtrade koffie en thee staan klaar om 19.30 uur en het programma begint om 20.00 uur.

Het wordt absoluut een interessante avond! U komt toch ook?

 

ROMMELMARKT

Op zaterdag 3 november houdt de werkgroep Kerk en Samenleving weer een rommelmarkt in kerkelijk centrum “De Baai”. Entree is € 1,-

De opbrengst hiervan is bestemd voor “Het Noodfonds”.

Een rommelmarkt kan niet zonder “rommel”. U kunt uw goede, verkoopbare spullen inleveren op zaterdag 27 oktober van 10.00–12.00 uur in “De Baai”. Ingang Brabantlaan. Uw laatste kans om spullen in te leveren is op vrijdag 2 november van 9.00–12.00 uur; eveneens in “De Baai”. Wij kunnen veel gebruiken, zoals: huishoudelijke apparatuur, (elektrisch) gereedschap, boeken, kleding, tuingereedschap, kleinmeubelen, speelgoed etc. Spullen groter dan 1 m hoogte/breedte /diepte worden uitsluitend na overleg ingenomen. Computers nemen we niet aan!

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw spullen naar De Baai te brengen, bel dan even met Joke Gelderblom (076-5022495) of Adrie van Rijswijk (0165-504416). Zij zullen er dan voor zorgen dat de spullen worden opgehaald.

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m vrijdag 26 oktober ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl . 

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

De redactie.

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 28 oktober zal voorgaan mevrouw ds. Ellen  van Sluijs.

Op deze zondag is er voor de kinderen van de basisschool weer kinderdienst 2.0. Deze dienst begint tegelijk met de gewone kerkdienst.

 

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST