Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

 

ZONDAG 28 MEI 2023 -PINKSTEREN

 

ORDE VAN DIENST 28 mei

Thema: U, nu!

Liederen:

Lied 672:1 en 2

Groet en bemoediging

koor Lied 684

Lofprijzing

Glorialied Lied 289:1, 2 en 3

Koor en gemeente Wij vieren vandaag....

----

Lied 697 (koor en gemeente)

Lied 362:1 en 2

Koor en gemeente Iona nr 40

Vraag aan gemeente

Lied 415 (aangepaste tekst)

Lied 687:1 en 2

Lezing:

Handelingen 2:1-13

Groet en bemoediging

voorganger:††††††††††††††† De Heer zij met u

gemeente zingt:††††††††† Ook met u zij de Heer!

 

voorganger: †††††††††††††††† Onze hulp in de naam van de HEER,

gemeente: ††††††††††††††††† Die hemel en aarde gemaakt heeft

voorganger: †††††††††††††††† Blaas ons uw adem in

gemeente: ††††††††††††††††† En maak alles nieuw

voorganger: †††††††††††††††† Geef ons uw Geestkracht,

gemeente: ††††††††††††††††† En doe ons in vuur en vlam staan

voorganger: †††††††††††††††† Laat uw liefde ons omringen

gemeente: ††††††††††††††††† Troost ons en geef ons moed

 

Lofprijzing staande

voorganger: †††† Heer open onze lippen

gemeente: ††††† zo zal onze mond uw lof verkondigen

voorganger: †††† Van de opgang der zon tot haar ondergang

gemeente: ††††† zij de naam des Heren geloofd!

 

 

Vraag aan de gemeente

 

Gemeente van de Baai,

nu dit gemeentelid tot diaken wordt bevestigd

belooft u haar te aanvaarden,

haar te omringen met uw medeleven

haar te dragen in uw gebeden

en met haar mee te werken in de dienst van onze Heer?

Wat is daarop uw antwoord?

 

Gemeente: Ja, dat beloven wij.

 

 

 

VOORGANGER

Vandaag zal voorgaan ds. Henk-Jan Ketelaar.

 

PINKSTEREN: U, NU!

Met Pinksteren vieren we de verjaardag van de kerk. Nee, niet de 51e verjaardag van De Baai (dat misschien ook wel een beetje). Maar met Pinksteren wordt de kerk geboren: Hemelvaart is geweest en Jezus is niet meer bij de leerlingen. Maar de Geest zal hen inspireren en energie geven om het werk van Jezus met elkaar voort te zetten. En al tweeduizend jaar wordt het estafettestokje van Pinksteren van generatie op generatie doorgegeven. Wel is het zo dat soms het estafettestokje even op de grond valt zoals bij Joost van den Vondel. In 1620 legt hij, onder andere wegens depressieve klachten, zijn taak als diaken van Doopsgezinde gemeente neer. Naar aanleiding daarvan schrijft hij het kortste gedicht uit de Nederlandse taal dat eigenlijk een mooie samenvatting van het Pinksterfeest is: U, nu. Daarover zal het in deze Pinksterviering gaan. Miep van den Oever zal in deze dienst worden bevestigd als diaken en we nemen met dankbaarheid afscheid van drie ambtsdragers: Sjac van Dueren den Hollander, Ko Jaquet en Wiert Wiertsema. En bovendien zal ook Kerkkoor De Baai medewerking verlenen aan deze feestelijke dienst.

 

LITURGISCHE SCHIKKING

Een schikking in rood, kleur van het vuur en de Geest. De 7 rozen staan voor het getal van de volheid: alles wat nodig is wordt ons gegeven. De duif is het symbool van de Geest. Vandaar stroomt de Geest in rode linten de kerk in. 4 Linten gaan naar 4 kleine vaasjes, die symboliseren de komende en vertrekkende ambtsdragers. 1 Lint gaat naar een grotere vaas als inspiratie voor alle vrijwilligers.

 

COLLECTES

De eerste collectie is bestemd voor de stichting INLIA.

Dit is een landelijke stichting van geloofsgemeenschappen waar wij als plaatselijke kerk lid van zijn. Stichting INLIA biedt hulp aan asielzoekers in nood en ondersteunt kerken bij hun betrokkenheid en inzet bij deze asielzoekers. Naast noodopvang wordt hulp geboden voor terugkeer. Om voor noodopvang in aanmerking te komen moeten asielzoekers wel aan bepaalde criteria voldoen. Stichting INLIA ontvangt geen subsidie en is dus afhankelijk van bijdragen van de aangesloten kerken en giften. Door uw bijdrage aan de collecte kunt u Stichting INLIAondersteunen zodat zij mensen in schrijnende situaties kunnen helpen! Meer informatie: www.inlia.nl.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk

 

Als u een bijdrage voor deze collectes wilt doen kunt u een bedrag overmaken naar:

1e collecte NL97ABNA0554764415 of NL30RABO0128254467 t.n.v. Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen onder vermelding van: gift aan de diaconiecollecte 28 mei 2023.

2e collecte NL27INGB0001081375 onder vermelding van: gift voor eigen kerkenwerk.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

 

BLOEMENGROET

De bloemen uit deze dienst gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Bastiana Delleman (sectie noord).

 

EETCAF…

Maandag 5 juni is er weer eetcafť voor gemeenteleden die alleen zijn. U bent welkom van 17.30 tot ca 20.00 uur in een zaal van de Baai. Opgeven kan door uw naam te schrijven op de intekenlijst in de foyer of aanmelden bij DaniŽlle Breedveld, tel. 076-5014338 of 06-44574463.

 

KAARSJE AANSTEKEN IN DE STILTEHOEK

Vanaf aanstaande zondag is er gelegenheid voor iedereen om voor de dienst een kaarsje aan te steken in de stiltehoek. U heeft misschien al gezien dat er een andere, witte kaars brandt in de stiltehoek. Dit heeft te maken met een wat andere functie van deze mooie plek in onze kerkzaal. Vanaf Pinksteren zullen de waxinelichtjes niet van tevoren door de koster worden aangestoken maar is er voor iedereen gelegenheid om voor de dienst een kaarsje aan te steken met een gebedsintentie in gedachten. Vindt u het fijn dat er in de dienst ook voor deze gebedsintentie wordt gebeden dan kunt u deze voor de dienst schrijven in het gebedenboek in de hal. Op deze twee manieren willen we recht doen aan de gebedsintenties die in onze gemeente leven en we hopen dat er veel gebruik van wordt gemaakt. Mede namens de interieur-commissie, ds. Henk-Jan Ketelaar

 

GEMEENTEAVOND VAN 14 JUNI GAAT NIET DOOR

Omdat is gebleken dat er heel wat mensen niet aanwezig kunnen zijn gaat de aangekondigde gemeenteavond van 14 juni jammer genoeg niet door.

Het onderwerp van de gemeenteavond, hoe we met elkaar gemeente de toekomst ingaan en welke uitdagingen en mogelijkheden voor ons liggen, willen we in september bij de start van het nieuwe seizoen alle ruimte geven met zoveel mogelijk mensen die meedenken en meedoen. 

 

EEN TOP2000-KERKDIENST IN DE BAAI

In het laatstverschenen nummer van De Kerkklok heeft u / heb jij kunnen lezen over het initiatief om in onze eigen Baai een Top2000-kerkdienst te organiseren. Een dienst die in het teken staat van eigentijdse liederen die qua tekst en/of muziek raakvlakken hebben met ons eigen geloof.Aanstaande donderdag, 1 juni om 20.00 uur, komt de voorbereidingsgroep voor de eerste keer bijeen. Mocht u/jij mee willen denken en/of mee willen doen, meldt dit dan snel via: p.verburg@hetnet.nl of schiet, na afloop van de dienst van 28 mei, ds. Henk-Jan Ketelaar of Piet Verburg aan om door te geven dat u/jij ook 1 juni ook aanwezig zult zijn!

 

CRISISOPVANG ASIELZOEKERS.

Op de kerken is een beroep gedaan om, als het nodig is, noodopvang te bieden aan asielzoekers waarvoor geen plek is in de overvolle AZC ís en de bestaande noodopvangplekken. De schrijnende situatie van vorig jaar, waarbij mensen op het grasveld bij Ter Apel de nacht door moesten brengen, moet niet nogmaals plaatsvinden.

Als diaconie en kerkenraad willen we aan deze oproep gehoor geven en voor ca. 6 personen, liefst een gezin, uit een onveilig land,in De Baai opvang organiseren, maar we kunnen dat niet alleen.

Daarvoor is de hulp van u allen nodig. Volgende week zondag 4 juni zal na de dienst een toelichting gegeven worden op dit voornemen en is er gelegenheid om hier vragen over te stellen. Uiteraard hopen we dat u met ons mee wilt doen en u aanmeldt als vrijwilliger.

Voor nadere informatie kunt u bellen met Joke Gelderblom, 06-30164636 , voorzitter diaconie

 

ACTIE VAKANTIETAS

Vandaag, 28 mei is het 1e Pinksterdag en vieren we de verjaardag van de kerk. De dienst is extra feestelijk, we nemen afscheid van drie ambtsdragers en Miep van den Oever wordt bevestigd als diaken. Daarna komt de grote vakantie er weer aan en velen van U trekken er dan weer op uit. Alleen de gezinnen die klant zijn van de Voedselbank kunnen meestal niet op vakantie. Voor hen is deze periode niet zo feestelijk. Momenteel zijn er 83 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar in Etten-Leur die de vakantie thuis zullen doorbrengen. Om hen toch een leuke zomer te laten beleven, organiseert de Diaconie ook dit jaar weer de Actie Vakantietas. Wij kunnen dat niet zonder uw hulp! Wij vragen U ťťn of meerdere tasjes te vullen met leuke zomer-vakantiespulletjes Op deze 1e Pinksterdag kunt U de tasjes meenemen uit de kerk. Wij zorgen weer voor ďverlanglijstjesĒ bij de verschillende categorieŽn waarin de tasjes zijn verdeeld. Maar U mag natuurlijk ook helemaal zelf bedenken wat U in de tasjes doet. Als het maar schone en hele dingen zijn, waar de kinderen echt met plezier iets mee kunnen doen. Dankzij een sponsor zit er in ieder tasje al een mooi vakantieboek met verhaaltjes, knutsels en leuke vakantie ideeŽn. Zondag 2 juli is de laatste dag waarop de tasjes weer in de Baai kunnen worden ingeleverd. Wij zorgen er dan voor dat ze op tijd bij de Voedselbank zijn zodat ze bij het begin van de vakantie kunnen worden uitgedeeld. Helpt U mee deze kinderen een glimlach op het gezicht te toveren?

Namens de Diaconie, Carla Visser

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 4 juni 2023 zal voorgaan ds. Henk-Jan Ketelaar

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST TOE