Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

ZONDAG 15 APRIL 2018

 

LITURGIE 15 april 2018               

 

Zingen:

Lied 487:1 LvdK zie tekst

Lied 677

Psalm 139: 2 en 3

Kerkkoor zingt  O hoofd vol bloed en wonden.

Lied zie tekst

Lied 601

Lied 992

Lied Sanctus zie tekst

Lied 913: 1 en 4

Lezing:

Psalm 8

 

Lied 487:1 LvdK

De Heer heeft mij gezien en onverwacht,

ben ik opnieuw geboren en getogen.

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.

Zo komt Hij steeds met stille overmacht

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

 

Lied:  Als de beelden zijn gebroken.

Tekst: Herman Verbeek.

Melodie: Liefde eenmaal uitgesproken. Lied 791

 

Als de beelden zijn gebroken,

 scherven liggen in het zand,

kniel daar vul dan veertig handen,

richt het licht op hand bij hand.  

Richt het raam op in de leegte,

buig in eerbied voor het licht.

Wonder van het leven schouwen,

liefde heeft uw hand gericht.

 

Als de beelden zijn gebroken,

 zie de breking van het licht.

Het verhaal van kleurgestalten,

leegte van volledig licht.

 

Sanctus

Sanctus Jesu Christus (2x).

Alleluja, ee (2x)

 

 

VOORGANGER

In deze dienst zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs. Thema van WIJ: Gedichten

Aan deze dienst wordt verder meegewerkt door Sophie Vrijdag, Emma Dijkstra, Ko Jaquet, Evelien Hoving, Hannie Zock, Piet Verburg, Joke Frankhuijzen, Daniëlle Breedveld, de kinderen van de nevendienst, Wim Frankhuijzen en enkele leden van Kerkkoor de Baai.

 

DE DIENST VANDAAG

Deze zondag is er een WIJdienst. Dit keer voorbereid en ingevuld door gemeenteleden die gedichten schrijven of met de gemeente een gedicht willen delen, dat zij liefhebben en wat voor hen een bijzondere betekenis heeft. De theologen Karl Barth en Dietrich Bonhoeffer zeggen dat je God onmogelijk kunt kennen. Alles wat je over God vastlegt, gaat al aan God voorbij. Dichtkunst is gelaagde taal. God klinkt er in mee. Ook in de gedichten van vandaag?

Tijdens de collecte kijken we naar een filmfragment.

 

KINDERNEVENDIENST

Er is kindernevendienst voor alle groepen voor alle groepen van de basisschool in één groep. De kinderen verlaten de kerkzaal na aankondiging van de voorganger.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Op deze zondag vragen wij weer uw speciale aandacht voor deze collecte.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

 

BLOEMEN

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Bartje Edens-de Voos.

 Als U de bloemen weg brengt en niemand doet open, loop dan even naar de verpleging. Zij maken de deur dan open. Zelf zit Bartje in een rolstoel en kan zich niet zo heel goed voort bewegen.

 

WEL EN WEE

In deze rubriek noem ik mevrouw Valerie Schoenmaker. Zij heeft in het ziekenhuis gelegen en is gelukkig nu weer thuis. We wensen haar heel veel sterkte en beterschap toe.

 

TOT SLOT

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

OUDERENSOOS

Zaterdag 21 april  is er weer soos in de Baai om 14.30 uur. Er is weer koffie met wat lekkers en tijd om te praten. Deze middag verwelkomen we ook nog een gast. Wie, dat blijft nog een verrassing. We hopen dat veel leden deze middag aanwezig zijn. Nog nooit geweest en lijkt het u ook leuk om te komen? Van harte welkom. Inlichtingen bij Rineke Ribbens, tel. 0165-502610 of Greetje Blom, tel. 076-8875783.

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 22 april zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs..

Op deze zondag is er voor de kinderen van de basisschool weer kinderdienst 2.0. Deze dienst begint tegelijk met de gewone kerkdienst.

 

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST