Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

ZONDAG 14 AUGUSTUS 2022

 

ORDE VAN DIENST 14 augustus 2022

 

Liederen:

Psalm 84:1 en 2

Psalm 84:3 en 6

Lied 906:1, 2 en 3

Lied 216:1, 2 en 3

Lied 139:1 en 2

Lied 641:1, 2 en 3

---

Lied 747:1, 2 en 6

gedenken 1 Lied 247:1, 4 en 5

gedenken 2 Lied 23B:1

Lied 1010:1 en 2

Lezingen:

Jeremia 23: 23-29

Lucas 12: 49-56

 

 

VOORGANGER

Vandaag zal voorgaan ds. J. van Hees te Mol (B).

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor het eigen regionale project voor MoldaviŽ.

In het armste land van Europa, MoldaviŽ, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie. De kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Ze hebben de handen ineengeslagen en halen de kinderen van de straat. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Er is de mogelijkheid om te sporten en creatieve activiteiten te doen. Alle activiteiten worden begeleid door goed opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring die de rest van hun leven met hen meegaat.

Helpt u ook mee aan de opvang van deze kinderen?

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk

 

Als u een bijdrage voor deze collectes wilt doen kunt u een bedrag overmaken naar:

1e collecte NL97ABNA0554764415 of NL30RABO0128254467 t.n.v. Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen onder vermelding van: gift aan de diaconiecollecte 14 augustus 2022.

2e collecte NL27INGB0001081375 onder vermelding van: gift voor eigen kerkenwerk.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

 

BLOEMENGROET

De bloemen uit deze dienst gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Elly Verseveldt (sectie Noord).

 

BERICHTEN VAN OVERLIJDEN

Op 2 augustus 2022 is in de leeftijd van 90 jaar overleden Johanna Hendrika AdolfsenĖSchotveld. Zij woonde San Francescolaan 101 te Etten-Leur. Tijdens de dienst zullen we om haar te gedenken zingen Lied 247:1, 4 en 5 en bidden van de mensen die haar dierbaar waren.

Op 5 augustus is in de leeftijd van 80 jaar overleden Frederik Hendrik Ruiter. Hij woonde Vedelring 195. De uitvaart heeft plaatsgehad op 11 augustus. Wij zullen hem gedenken met het zingen van Lied 23B vers 1 en bidden voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m maandag 22 augustus ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl .

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

De redactie.

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 21 augustus 2022 zal voorgaan mevrouw ds. J.H. Veldhuizen, Zandhoven (B).

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST TOE