Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

ZONDAG 7 APRIL 2024

 

ORDE VAN DIENST 7 APRIL

Thema:  “ Het gebeurt, zonder dat je het door hebt.

Liederen:

Lied601:1 en 2

Bemoediging

Lied 601:3

Lied 833 (3x)

Lied 657:1 en 4

 

Open ruimte

Lied 608

Slotlied 425

Lezingen:

Psalm 133

 Lucas 24: 13 t/m 35

 

VOORGANGER

Vandaag zal voorgaan ds. Tom Rijken, Oosterhout

Hij schrijft bij deze dienst: “Op deze zondag na de Pasen zullen wij het hebben over de Emmaüsgangers.

Een prachtige ontmoeting tussen drie mensen.

Het is een beweging van Ontkenning naar Ontmoeting en naar Ontdekking.

Het thema van de overdenking is:" Het gebeurt, zonder dat je het door hebt ".

Hoe vaak gebeurt het niet in het leven dat er heel mooie ontmoetingen gebeuren, waarvan je de impact pas later beseft. Ook deze morgen in de ontmoeting tussen Jezus en de twee mensen op weg naar Emmaüs.

 

COLLECTES

Zondag 7 april

De eerste collecte is voor Kerk in Actie – Zending Rwanda

Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken organiseren ‘Lichtgroepen’ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk

 

Als u een bijdrage voor deze collectes wilt doen kunt u een bedrag overmaken naar:

1e collecte NL97ABNA0554764415 of NL30RABO0128254467 t.n.v. Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen onder vermelding van: gift aan de diaconiecollecte 7 april 2024

 

2e collecte NL27INGB0001081375 onder vermelding van: gift voor eigen kerkenwerk.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

 

BLOEMENGROET

De bloemen uit deze dienst gaan als groet van de gemeente naar Nel en Andries Bontan (sectie noord; ernstig zieke kleinzoon).

 

EETCAFE

Morgen is het de 100ste keer dat er een eetcafé wordt georganiseerd voor gemeenteleden die alleen zijn. U bent welkom van 17.30 tot ca 20.00 uur in een zaal van de Baai. Opgeven kan door uw naam te schrijven op de intekenlijst in de foyer of aanmelden bij Daniëlle Breedveld, tel. 076-5014338 of 06-44574463

 

HEBREEUWSE LETTERS

Al jarenlang houdt de ons bekende kunstenaar en theoloog Ruud Bartlema zich bezig met Joodse Mystiek. Zo

heeft hij bij elk van de 22 Hebreeuwse letters een schilderij gemaakt.

Tijdens bijeenkomst op 7 april in de Kruiskerk in Roosendaal toont hij zijn schilderijen en vertelt hij over de

verschillende invalshoeken bij zijn verbeeldingen bij deze letters: de vorm, de naam, de getalswaarde of een bijbels

of na-bijbels verhaal.

Plaats en tijd: Kruiskerk, St. Lucasplein 1, Roosendaal op 7 april om 15.30 uur. Aanmelden via

spiritinroosendaal@gmail.com

 

BERICHT VAN DE WERKGROEP INTERIEUR

In de foyer hangt een nieuwe expositie van Toon van Eekelen.

Toon schildert al vanaf 1995. Hij heeft het zichzelf aangeleerd. Hij schildert vooral diverse leuke plekjes van Etten en Leur. Zoals kapelletje op het Sander; boerderij op de Baai; haven van Leur en nog meer.

Ook zijn klaprozen vonden wij erg mooi om hier te exposeren.

Kom na de dienst tijdens een kopje koffie maar eens kijken.

Namens Werkgroep Interieur Beheer.

Lida Drent

 

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 14 april 2023 zal voorgaan ds. Henk-Jan Ketelaar.

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST TOE