Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag

Gemeentebrief van deze week

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

ZONDAG  21 JANUARI 2018

 

LET OP DEZE KEER GEEN DIENST IN DE BAAI MAAR OM 10.00 UUR DIENST IN DE
PETRUSKERK

 

DE DIENST VANMORGEN

In het kader van de week van de eenheid vieren wij samen met de Mariaparochie en wellicht ook met enkele mensen van “de Hoeksteen” en “Ichthus”. Thema van de dienst is: ”Recht door zee”. Koor “De Kerkzwervers” werken aan de viering mee. De liturgie is dit jaar samengesteld door de Caraïbische kerken. Kolonisten misbruikten de Bijbel om onderdrukking van mensen goed te praten. Tegelijkertijd ontvingen slaven en inheemse  volkeren met de Bijbel een bron van troost en hoop op  bevrijding.

 

BLOEMEN UIT DE KERK

De bloemen zijn deze zondag bestemd voor mevrouw Helma Dielemans te Etten-Leur.

 

KERK-OP-SCHOOTDIENST

Op zondag 28 JANUARI a.s. zal er in de Baai weer een kerk-op-schootdienst gehouden worden, bedoeld voor peuters en kleuters tot ongeveer 6 jaar. Het thema deze zondag is: “Een boek vol verhalen”. In de kerk lezen we iedere zondag uit een boek vol verhalen: De bijbel. Daarin staan spannende, mooie, bijzondere levensverhalen over Jezus, Maria, profeten, soldaten, koningen…en kinderen natuurlijk. De kids mogen natuurlijk zelf ook een mooi boek vol verhalen meenemen. Misschien wel hun eigen kinderbijbel. Wat vinden zij het mooiste verhaal?  De dominee pakt een heel bijzondere koffer uit. Wat zit daar allemaal in. Een koffer vol verhalen.  Het begint om 11.45 uur en duurt tot 12.15 uur. Voorafgaand is er natuurlijk limonade en koffie/thee in de foyer. We hopen dat jullie er allemaal  bij zijn. Natuurlijk zijn  vaders, moeders,  opa’s en oma’s, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes heel erg welkom om mee te doen. Met elkaar hopen we er een bijzondere verhalendienst van te maken. De leiding is in handen van Ds. Ellen van Sluijs.

 

RELIGIONSFRIEDE MACHT WELTFRIEDE

Of anders gezegd:”Als er vrede is tussen aanhangers van diverse religies, leidt dit ook tot vrede in de wereld”. De theoloog Hans Küng schreef dit al meer dan 40 jaar geleden. Ook de Wereldraad van kerken is deze mening hartstochtelijk toegedaan. In deze tijd is daarom kennis van elkaars religie belangrijk. Ook binnen een kerkelijke gemeenschap. Er zijn immers veel vooroordelen jegens elkaars geloof. Daarbij weten veel mensen niet waar ze nu op af moeten gaan en welke bronnen nu geloofwaardig zijn als we weer eens wat horen of een andere religie of levensbeschouwing. Op een drietal ochtenden gaan we op zoek naar de geloofsbeleving van Hindu’s, Buddhisten, Moslims, mensen die het Joodse geloof aanhangen en mensen die aangeven niet in een god of hoger principe te geloven of willen geloven. Data: 24 januari, 21 februari, 21 maart. Plaats: De Baai (ingang Lukaserf 2). Tijd: Van 10.00 uur tot 11.30 uur. Gespreksleiding: Ds. Ellen van Sluijs. Bij 5 of meer opgaven gaat deze kring door. Vandaag is de laatste dag om U per mail ejsvansluijs@hetnet.nl  op te kunnen geven. Een ieder is van harte welkom.

 

HUISKAMERGESPREK

Op woensdag 24 januari is er in het kader van ons jaarthema weer een huiskamergesprek in sectie zuid. Aanvang: 14.00 uur. Als U in sectie zuid woont of als U elders woont en niet in de gelegenheid bent om in uw eigen sectie te gaan, bent U van harte uitgenodigd. Graag tijdig opgeven bij Joke Borsboom of Hetty v.d. Weerd. De gespreksleiding is in handen van Ds. Ellen van Sluijs. De plaats wordt begin deze week aan de deelnemende gemeenteleden bekend gemaakt.

 

TOT SLOT

Vrede en alle goeds  van Ds. Ellen van Sluijs

 

EERSTVOLGENDE KERKDIENST IN DE BAAI

Zondag 28 januari zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

Bij de collectes vragen wij uw speciale aandacht voor de collecte voor het eigen kerkenwerk.