Organisatie

De leden van onze gemeente wonen voornamelijk in Etten-Leur en de aanliggende plaatsen Hoeven, Sprundel en St. Willebrord. 
De gemeente is opgedeeld in een drietal secties.

 

Binnen onze gemeente hechten we er grote waarde aan dat belangrijke zaken met alle leden van de gemeente worden besproken. Hiertoe wordt regelmatig het zogenaamde gemeenteberaad gehouden.

 

Toch kan een gemeente niet zonder een bepaalde vorm van leiding en ook volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland (de kerkorde) moet er een organisatiestructuur bestaan.

Het bestuur van De Baai bestaat dan ook uit een kerkenraad,  een kleine kerkenraad (ook wel breed moderamen genoemd) en een dagelijks bestuur (moderamen).


Het beheer van de kerkelijke financiŽn gebouwen en grond  en het bijhouden van de verschillende kerkelijke registers wordt verzorgd door het college van kerkrentmeesters

Daarnaast zijn er taakgroepen voor pastoraat, communicatie, jeugdwerk en eredienst.

 

Voor normale pastorale hulp kunt u zich ook wenden tot een ouderling of contactpersoon in uw sectie of de werkgroep senioren.

 

De ouderlingen verzorgen samen met de pastor en contactpersonen de herderlijke zorg van de gemeenteleden en zien erop toe dat alles volgens de gestelde regels gebeurt.

 

De diakenen zijn verantwoordelijk voor de dienst van de barmhartigheid  in de eigen gemeente, maar ook overal daarbuiten. Samen vormen ze het College van Diakenen.

 

Daarnaast zijn er gemeenteleden die binnen het ambt van ouderling of diaken speciale taken vervullen, zoals voorzitter van de kerkenraad, een taakgroep of college, als scriba of als ouderling-kerkrentmeester.

 

 

 

 

 

 

This site tracked by OneStat.com. Get your own free web site tracker.