Vieren

kerkdiensten

Elke zondag en op christelijke feestdagen is er een kerkdienst en komen wij bij elkaar in de grote zaal van ons kerkgebouw De Baai aan het Lukaserf.

Informatie over de dienst van aanstaande zondag vind je hier,

en voor een rooster van de kerkdiensten klik hier

 

basement

Er wordt elke maand een tienerdienst gehouden in de Kelder van ons kerkgebouw. Twee keer per jaar vindt deze dienst, samen met de andere gemeenteleden, in de kerkzaal plaats.

 

kindernevendienst/kinderdienst 2.0

Tijdens de dienst kunnen kinderen van de basisschool naar een aparte ruimte voor hun eigen samenkomst. 

 

avondmaal

Als regel vieren we op de eerste zondag van de oneven maanden en tijdens een paar bijzondere diensten het Heilig Avondmaal, waaraan alle aanwezigen mee kunnen doen. Ook wordt er in ieder geval ook tijdens de dienst op Witte Donderdag en tijdens de Paaswake op Stille Zaterdag het Avondmaal gevierd.

 

belijdenis en doop

Dopen en het doen van openbare belijdenis vindt plaats tijdens een kerkdienst. Afspraken hierover kun je met de predikant maken.

 

huwelijk en zegenen andere relaties

Voor een huwelijksinzegening of het, tijdens een kerkdienst, zegenen van een relatie kun je contact opnemen met de predikant

 

overlijden

In overleg met de predikant kun je een rouwdienst organiseren.

 

thuis luisteren

Elke zondag wordt de dienst via internet uitgezonden. Op de homepage van de website staat een link die je leidt naar de internetsite waar de uitzending is te beluisteren. De opnames van deze dienst blijven ongeveer 3 maanden beschikbaar.

Gemeenteleden zonder internet kunnen bij de taakgroep Pastoraat  een verzoek indienen voor het plaatsen van een Lukasontvanger, waarmee de dienst ook beluisterd kan worden.

 

 

 

 

 

This site tracked by OneStat.com. Get your own free web site tracker.website counters
Free Website Counter