Vieren

kerkdiensten

Elke zondag en op christelijke feestdagen is er een kerkdienst en komen wij bij elkaar in de grote zaal van ons kerkgebouw De Baai aan het Lukaserf.

Informatie over de dienst van aanstaande zondag vind je hier,

en voor een rooster van de kerkdiensten klik hier

 

basement

Er wordt onder normale omstandigheden elke maand een tienerdienst gehouden in de Kelder van ons kerkgebouw. Twee keer per jaar vindt deze dienst, samen met de andere gemeenteleden, in de kerkzaal plaats.

 

kindernevendienst/kinderdienst 2.0

Door corona en het ontbreken van leiders voor de nevendienst is dit er helaas op dit moment niet

 

avondmaal

Als regel vieren we op de eerste zondag van de oneven maanden en tijdens een paar bijzondere diensten het Heilig Avondmaal, waaraan alle aanwezigen mee kunnen doen. Ook wordt er in ieder geval ook tijdens de dienst op Witte Donderdag en tijdens de Paaswake op Stille Zaterdag het Avondmaal gevierd.

 

belijdenis en doop

Dopen en het doen van openbare belijdenis vindt plaats tijdens een kerkdienst. Afspraken hierover kun je met de predikant of één van de ouderlingen maken.

 

huwelijk en zegenen andere relaties

Voor een huwelijksinzegening of het, tijdens een kerkdienst, zegenen van een relatie kun je contact opnemen met de predikant

 

overlijden

In overleg met de predikant of  één van de medewerkers van bijzonder pastoraat kun je een rouwdienst organiseren. Een eerste contact kan ook worden gelegd via de pastoraatstelefoon (06- 475 97 120)

 

thuis luisteren en kijken naar de kerkdienst

Elke zondag wordt de dienst met beeld en geluid via internet uitgezonden. Op de homepage van de website staat een link die je leidt naar de internetsite waar de uitzending is te bekijken en te beluisteren. De opnames van deze dienst blijven ongeveer 1 maand beschikbaar.

 

 

 

 

 

This site tracked by OneStat.com. Get your own free web site tracker.website counters
Free Website Counter