Overlijden

Wilt u afspraken maken over de uitvaartdienst van uw geliefde? 

U of uw uitvaartondernemer kunt dan contact opnemen met onze predikant. Mocht deze in verband met vakantie of studieverlof niet aanwezig zijn in de gemeente dan wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen naar leden van het pastoraal team. Zij zullen in overleg met u contact zoeken met een predikant of pastoraal werker.
Lees meer 
Protestants Christelijke begraafplaats

Onze begraafplaats

De Protestantse Gemeente te Etten-Leur beheert de Protestants Christelijke begraafplaats aan de Lange Brugstraat 124a in Etten-Leur.
Lees meer 

Boek van het Nieuwe Leven

In het boek vanhet Nieuwe Leven worden de namen geschreven van gemeenteleden die zijn overleden. Ze worden na hun overlijden in de kerkdienst genoemd en herdacht.  ‘Want zolang wij namen noemen blijven zij levend in ons midden’.