Welkom bij de Protestantse gemeente De Baai te Etten-Leur

De Baai is een veelkleurige, protestantse gemeente, die in gesprek wil zijn met andere kerken en midden in de wereld wil staan.
In Etten-Leur en omliggende plaatsen willen wij een gemeenschap vormen die in haar vieren, spreken en handelen God belijdt als onze Schepper die ons behoudt omdat Hij van ons houdt zoals wij dat hebben geleerd van Jezus Christus onze Heer.
Wij willen dit doen vanuit de traditie van de kerken die in 2004 samen de Protestantse Kerk in Nederland hebben gevormd.Iedereen is van harte welkom bij onze wekelijkse kerkdiensten, die we houden in kerkelijk centrum De Baai.
U wordt uitgenodigd een kijkje te nemen en kennis te maken met de andere activiteiten, die binnen onze gemeente plaatsvinden.

Kerkdiensten

Welkom in onze kerkdiensten!
Iedere zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst en komen wij bij elkaar in de grote zaal van ons kerkgebouw De Baai.
Aansluitend aan iedere dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

 
 
Het rooster van de komende kerkdiensten kunt u hier vinden.
De kerkdiensten zijn ook thuis live te volgen of later terug te kijken via: Kerkdienstgemist.

Uitleg logo

  • De b: van een baai, rustplaats, ontmoetingsplaats, plaats om versterkt vanuit te gaan en verlangend terug te komen.
  • De hand: van Gods geborgenheid en hulp, open maar beschut.
  • Het kruis: teken van herstelde relatie met God door wat Jezus heeft gedaan, zichtbaar en centraal in ons leven.
  • Water: de wereld waarin we leven, kalm kabbelend maar ook onstuimig.
  • De boot met het anker: wijzelf, ons leven veilig verankerd, Gods woord, dat altijd met ons meegaat.

Collecteren

Tijdens de kerkdienst zijn er meestal twee collectes: de 1e voor de diaconie, de 2e voor het eigen kerkenwerk.Als u een bijdrage voor deze collectes wilt doen kunt u een bedrag overmaken naar:
1e collecte: NL97ABNA0554764415 of NL30RABO0128254467 ten name van Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen onder vermelding van: gift aan de diaconiecollecte (eventueel met datum).
2e collecte: NL27INGB0001081375 onder vermelding van: gift voor eigen kerkenwerk
Lees meer 

ZaalgebruikIn De Baai zijn 4 zalen beschikbaar die worden gebruikt voor kerkelijke activiteiten.
Deze zalen kunnen, wanneer ze beschikbaar zijn, ook worden gehuurd als vergaderruimtes.
Voor meer informatie over zaalgebruik en verhuur zie: info zaalgebruik.