De Kerkklok

Protestantse Gemeente De Baai beschikt over een mooi uitgevoerd informatieblad waarin u alle informatie kunt vinden over alle activiteiten die plaatsvinden. U kunt zich abonneren door een mail te sturen naar: kerkelijkbureau@protestantsettenleur.nl
  

Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van €17,50 waarvoor u in het eerste kwartaal een betaalverzoek ontvangt.

Eetcafé

Op de eerste maandag van de maand (behoudens feestdagen en de vakantieperiode) wordt er in de zalen 3 en 4 van De Baai een Eetcafé georganiseerd voor alleengaande gemeenteleden. Gasten van buitenaf zijn ook welkom. Aanvang 17.30 uur.Deze avonden zijn bedoeld om in een ontspannen sfeer heerlijk met elkaar te tafelen waarbij de gezelligheid en contacten onderling het uitgangspunt zijn.

Opgeven kan via een intekenlijst op het publicatiebord in de foyer of bij Daniëlle Breedveld, telefoon 076-5014338.

Kerkkoor De Baai

Kerkkoor De Baai wordt gevormd door voornamelijk gemeenteleden, die elke week oefenen en regelmatig meewerken aan de kerkdiensten.
 

 Kerkkoor De Baai

De repetities van Kerkkoor De Baai, waaraan iedereen kan meedoen, zijn op dinsdagavond in De Baai en beginnen dan om 19.45 uur.

Naast medewerking aan verschillende eigen kerkdiensten kunnen ook op andere plaatsen medewerkingen worden verzorgd.

Nadere inlichtingen bij dhr.  J.C. van Eekelen (secretaris), Hoevenseweg 14, 4874 LW te Etten-Leur, telefoon 076-5021510.

Vrouwengespreksgroep

Wie ben je… wat houd je bezig… hoe beleef je je geloof? Deel het met ons in de Vrouwengespreksgroep!

We starten met koffie, thee, wat lekkers en even bijpraten. Daarna gaan we in gesprek aan de hand van een spel, een voorbereid thema of onderwerp dat we zelf aandragen. De basis hierbij is de Bijbel, het beleven van ons geloof, het verlangen naar geestelijke groei en ons dagelijks leven. We luisteren, delen en spreken in vertrouwen met elkaar.U bent van harte welkom, elke laatste vrijdag van de maand van 9.30-11.30 uur. Voor informatie kunt u bellen naar 076-5036266.

Gespreksgroep Filosofie en Theologie op de middag

De gespreksgroep Theologie en filosofie op de middag bestaat alweer een geruim aantal jaren.

Iedere tweede woensdagmiddag van de maand komen de deelnemers bij elkaar om met elkaar te spreken over een boek dat gezamenlijk wordt gelezen, een artikel uit een tijdschrift of een krantenbericht. Het kan verassend zijn en inspirerend om met een groepje na te denken over geloof, theologie en filosofie.Ieder seizoen zijn er nieuwe deelnemers en ook u bent welkom.

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddagen van 14.00 uur tot 15.30 uur in De Baai.

Groothuisbezoek

Ieder jaar worden er in onze gemeente, huiskamergesprekken gehouden onder leiding van onze predikant.

Het thema van de huiskamergesprekken is vaak een vervolg op het landelijke thema van de Protestantse Kerk.

In een informele setting van zo'n 7-10 mensen komen we bij elkaar in de huiskamer van één van de deelnemers.De data voor de huiskamergesprekken worden via De Kerkklok en de gemeentebrief bekend gemaakt.

Oecumene

Al vele jaren hebben de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschappen van Etten-Leur en de Protestantse Gemeente contact met elkaar in het Oecumenisch Overleg.

Jaren geleden hebben de besturen van de toenmalige drie parochies in Etten-Leur en de toenmalige EKG een beginselverklaring ondertekend. In deze verklaring zeggen de kerken er zich bewust van te zijn dat de gemeenschap van christenen de scheiding der kerken overstijgt.
Ook na de vorming van één parochie binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Etten-Leur wordt dit regelmatige overleg voortgezet.


Ikoon in stilte centrum De Baai

Het Oecumenisch Overleg Etten-Leur bestaat uit afgevaardigden van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschappen en van De Baai, die daarvoor ieder twee personen benoemen.
Daarnaast zijn ook De Hoeksteen en Ichthus lid van het Oecumenisch Overleg.
Namens onze gemeente is dat op dit moment: mevr. S.M. Dekker-Louwerse, telefoon 076-5022057.

Catechese

Denk je erover na om belijdenis te doen? Of wil je meer weten over het christelijke geloof? Neem contact op met onze predikant.