Huwelijk en zegenen andere relaties

Heeft u trouwplannen en wilt u graag een kerkelijke trouwviering? U kunt dan contact opnemen met onze predikant.

In onze gemeente is het mogelijk om een oecumenische huwelijksviering te houden. Dit wordt altijd gedaan in goed overleg met de betreffende Rooms-Katholieke parochie.

Ook is een huwelijksviering mogelijk als één van de partners niet kerkelijk betrokken is.

In onze gemeente kunnen ook andere levensverbintenissen tussen twee personen, anders dan een huwelijk tussen man en vrouw, worden gezegend. We zijn als plaatselijke gemeente aangesloten bij het initiatief van Wijdekerk (www.wijdekerk.nl).

En tenslotte is het ook mogelijk om een trouwviering te houden op een andere plaats dan in ons kerkelijk centrum De Baai.
terug