Adriaen van Bergen

Adriaen van Bergen was de bedenker van de list met het Turfschip van Breda, waarmee prins Maurits in 1590 de stad Breda kon veroveren op de Spanjaarden. Zelf maakte Adriaen van Bergen de inname van Breda niet mee: op de dag dat het met soldaten volgeladen turfschip had moeten vertrekken versliep hij zich en een dag later trok hij zich terug waarna hij werd vervangen door twee neven.

De uit Leur afkomstige schipper werd in 1904 aldaar vereerd met een standbeeld aan de Leurse Haven, terwijl het Van Bergenplein naar hem is vernoemd. Bij de Leurse Havenfeesten wordt eveneens aandacht aan deze historische persoon geschonken. Op het Stadserf in Breda staat een terracotta beeld van Adriaen van Bergen door Gra Rueb.

Adriaens kleinzoon, Adriaen van der Donck, speelde een belangrijke rol bij de kolonisatie van Nieuw-Nederland.

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Door den crijch verarmt.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog hebben Breda en het haar omringende platteland weinig rust gekend. Het is 1590 als de Leurse schipper Adriaan van Bergen zijn turfschuit ter beschiking stelt van Prins Maurits. De verzonnen list en haar gevolg - de inname van Breda - zijn bekend genoeg. ONs interssseert dat wij de schipper, met zijn vrouw, jaren later, in de lidmatenregisters van de Leurse protestantse gemeente vinden. Een gemeente die in 1612 haar eigen kerkenraad kiest en twee jaar later haar eerste predikant begroet: Gualterus Gerbrandi Pomeranus. Voor zijn komst leidden predikanten uit Breda elke zondag de dienst. De kerkerekeningen vermelden dat deze predikers voor hun diensten met een tonnetje boter worden bedankt.
Pomeranus intrede wordt met een feestmaal gevierd: "Digne Adriaens, weerdinne in de Zwaan, betaelt voor gehaelde wijnen gedroncken op de maaltijt doen onsen predicant Pomeranus bevestigt werde". Prijs: acht pond en drie stuivers, een bescheiden bedrag wnat een ton boter kostte twee maal zoveel.

Bron: De boerenhoek, geschiedenis van het protestantisme in Etten-Leur van Nico van Wageningen. Pg 1.
 

terug