Binnenlands diaconaat

Voorkomen dat De Baai introvert wordt

Binnenlands diaconaat ondersteunt mensen met problemen binnen de regio en de rest van Nederland.
De werkgroep Kerk en Samenleving (KES) ondersteunt het college van diakenen op dit terrein en heeft twee speerpunten te weten ‘vluchtelingen/asielzoekers’ en ‘armoede’.
Zij beschikt onder andere over een Noodfonds om mensen in financiële problemen, die geen lid zijn van De Baai, bij te staan. Dit Noodfonds wordt via giften en collecten aangevuld.
Verder is KES actief in organisaties buiten de gemeente die zich bezighouden met armoede zoals de EVA groep (Economie, Vrouwen en Armoede) en het platform Minima en Maatschappelijk Welzijn.

In de veertigdagentijd wordt een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank.Aan het gebouw van De Baai hangt een buurtkastje, waarin levensmiddelen geplaatst kunnen worden. Dit kastje is bedoeld om mensen met een kleine portemonnee te helpen én voedselverspilling tegen te gaan.
terug