Boek van het Nieuwe Leven

In het boek vanhet Nieuwe Leven worden de namen geschreven van gemeenteleden die zijn overleden. Ze worden na hun overlijden in de kerkdienst genoemd en herdacht.  ‘Want zolang wij namen noemen blijven zij levend in ons midden’.
 
terug