Buitenlands diaconaat

Je bent niet alleen op deze wereld

WERKGROEP ZWO
De afkorting ZWO staat voor de drie werkvelden Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en ressorteert onder het college van diakenen.
De ZWO-groep heeft als doelstelling om de gemeente te stimuleren voor, en te informeren over, het werk van Kerk in Actie, voor wat betreft Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en om te werken aan bewustwording over armoede en ongelijkheid in de wereld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de wekelijkse gemeentebrief, folders, posters, collecteaankondigingen, presentaties, et cetera.
Veel van de acties, komen tot stand vanuit het landelijke orgaan: Kerk In Actie. Daarnaast richt de werkgroep ZWO zich op zelfgekozen projecten voor een langere periode, waarbij de gemeente nauw betrokken wordt.
Geldwerving is een belangrijke taak van de werkgroep ZWO. Het geld wordt afgedragen aan Kerk in Actie die hiermee projecten opzet of ondersteunt. De geldwerving vindt plaats via de wekelijks te houden collecte voor Kerk in Actie.

Het college van diakenen heeft tijdelijk de werkzaamheden van de werkgroep ZWO overgenomen in verband met het capaciteitstekort binnen de werkgroep.

Voor meer informatie: Joke Gelderblom-Punt, telefoon 076-5022495. 
terug