Pastoraat

De pastorale zorg in de gemeente wil uitdrukking zijn van het geloof dat Jezus Christus zelf de Pastor (Herder) is van zijn gemeente. In die zin wordt elk gemeentelid geroepen om voor de ander een pastor te zijn.

In georganiseerde vorm berust het pastoraat bij de predikant, de pastorale ouderlingen en de contactpersonen.
 
Het pastoraat is in onze gemeente georganiseerd in drie geografische secties namelijk de secties Noord (de adressen ten noorden van de spoorlijn), sectie Zuid (de adressen ten zuiden van de spoorlijn) en de sectie HSW (Hoeven/Sprundel/St. Willebrord).
terug