Gemeente diaconaat

Omzien naar elkaar

Gemeente diaconaat richt zich op onze eigen kerkelijke gemeente.

In het oog springen de liturgische taken van de diakenen tijdens de eredienst, zoals het uitdelen van brood en wijn tijdens het Heilig Avondmaal.

Maar van oudsher is natuurlijk de belangrijkste taak het inzamelen van de gaven. Deze zijn voor Kerk in Actie en het eigen kerkenwerk.

Diakenen zijn onder meer actief in de verschillende secties van De Baai en in de werkgroepen KES en ZWO. Zij ondersteunen en initiëren activiteiten. Ook stimuleren zij bewustwording en signalering van problemen bij gemeenteleden, zodat de juiste assistentie kan worden geboden. Dit kan bijvoorbeeld een financieel steuntje in de rug zijn of bemiddeling voor een vakantie.

terug