Samen op weg

Geschiedenis van de Protestantse Gemeente De Baai
In de jaren vijftig vestigden zich veel bedrijven in Etten-Leur, voornamelijk uit de Randstad.
Zij brachten veel personeel met zich mee en het aantal inwoners van Etten-Leur nam derhalve belangrijk toe. Ook het aantal protestanten werd steeds groter, met name de hervormden en gereformeerden.
In Etten-Leur waren twee hervormde kerken; één op de Markt in Etten en één op het Van Bergenplein in Leur. Er was één predikant en er waren twee kerkenraden.
In 1952 zijn beide hervormde gemeenten samengegaan.
De gereformeerde gezinnen uit Etten-Leur behoorden tot de Gereformeerde Kerk van Breda, maar gingen in Etten-Leur naar de kerk, vanwege de afstand. Het openbaar vervoer was niet optimaal en eigen (gemotoriseerd) vervoer was nog schaars.
Na verloop van tijd voelden de ‘gereformeerden’ zich wel thuis in de ‘Hervormde’ Kerk. Volwassenen en kinderen gingen meedoen aan kerkelijke activiteiten.
Door de toename van het aantal kerkgangers werd de kerk op de Markt te klein.
De kerk aan het Van Bergenplein in Leur was reeds gesloten, wegens verval van het gebouw.
Tegenwoordig wordt deze kerk het ‘Trouwkerkje’ genoemd.  Dit kerkje wordt onder andere door de gemeente Etten-Leur gebruikt voor het sluiten van huwelijken.
 
Er werd een nieuwe kerk gebouwd aan de Baai. In 1970 kwam dit (multifunctionele) gebouw gereed en hoe kan het anders, het werd gemeenschapscentrum ‘De Baai’ genoemd. Sindsdien wordt hier gekerkt.
De Hervormde Kerk aan de Markt heeft, na diverse aanpassingen, dienstgedaan als vergaderzaal voor de raad ­van de gemeente Etten-Leur.
 
Inmiddels werd door de Gereformeerde Kerk in Breda in Etten-Leur een wijkkerkenraad benoemd. Deze wijkkerkenraad en een aantal hervormde ambtsdragers zijn met elkaar in gesprek geraakt om te bezien of het mogelijk was één gemeente te vormen.
Er zijn vele gesprekken gevoerd, zowel de kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk als de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland werden met elkaar vergeleken.
Er waren vele overeenkomsten, doch ook een aantal verschillen, die heel diep en nauwgezet werden besproken.
In 1972 was het zover, door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente en de wijkkerkenraad van de Gereformeerde Kerk werd een conventie opgesteld en door beiden ondertekend. Vanaf die tijd gingen hervormden en gereformeerden federatief ‘Samen op Weg’ en deze kerk kreeg de naam Evangelische Kerkengemeenschap (kortweg EKG) Etten-Leur mee.

Nadat per 1 mei 2004 de landelijke vereniging van de SOW kerken tot de Protestantse Kerk in Nederland een feit werd is ook op plaatselijk niveau het proces tot vereniging gestart.
Op 15 februari 2006 stemden de kerkenraden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk te Etten-Leur in met het besluit tot vereniging en werd door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente in wording de plaatselijke regeling voor het leven en werken van de gemeente goedgekeurd.
De officiële naam van de gemeente is de Protestantse Gemeente te Etten-Leur. In het dagelijks gebruik noemen we ons echter de Protestantse Gemeente De Baai. Deze keuze is niet alleen bepaald door de straat waaraan ons kerkgebouw ligt en de naam van dit gebouw, maar de gemeente wil ook een schuilplaats zijn voor wie dat nodig hebben.
Na de instemming van de classis in juni 2006 zijn de laatste noodzakelijke stappen gezet en op 15 september 2006 is tenslotte de notariële akte gepasseerd, waarmee de vereniging per 16 september 2006 definitief een feit is geworden.


Het werkgebied van De Baai omvat naast Etten-Leur ook de plaatsen Hoeven, Sprundel en St. Willebrord.
 
terug