Het jeugd- en jongerenpastoraat

Het jeugd- en jongerenpastoraat heeft binnen onze gemeente een vaste plaats en richt zich op de groep jongeren vanaf de basisschoolleeftijd tot ongeveer 20 jaar.
De pastorale medewerker jeugd- en jongerenwerk vertegenwoordigt de taakgroep pastoraat in de taakgroep jeugd. Pastorale medewerker: Annemieke van Beek, telefoon 076-8872087.

terug