Kerkkoor De Baai

Kerkkoor De Baai wordt gevormd door voornamelijk gemeenteleden, die elke week oefenen en regelmatig meewerken aan de kerkdiensten.
 

 Kerkkoor De Baai

De repetities van Kerkkoor De Baai, waaraan iedereen kan meedoen, zijn op dinsdagavond in De Baai en beginnen dan om 19.45 uur.

Naast medewerking aan verschillende eigen kerkdiensten kunnen ook op andere plaatsen medewerkingen worden verzorgd.

Nadere inlichtingen bij dhr.  J.C. van Eekelen (secretaris), Hoevenseweg 14, 4874 LW te Etten-Leur, telefoon 076-5021510.
terug