Oecumene

Al vele jaren hebben de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschappen van Etten-Leur en de Protestantse Gemeente contact met elkaar in het Oecumenisch Overleg.

Jaren geleden hebben de besturen van de toenmalige drie parochies in Etten-Leur en de toenmalige EKG een beginselverklaring ondertekend. In deze verklaring zeggen de kerken er zich bewust van te zijn dat de gemeenschap van christenen de scheiding der kerken overstijgt.
Ook na de vorming van één parochie binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Etten-Leur wordt dit regelmatige overleg voortgezet.


Ikoon in stilte centrum De Baai

Het Oecumenisch Overleg Etten-Leur bestaat uit afgevaardigden van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschappen en van De Baai, die daarvoor ieder twee personen benoemen.
Daarnaast zijn ook De Hoeksteen en Ichthus lid van het Oecumenisch Overleg.
Namens onze gemeente is dat op dit moment: mevr. S.M. Dekker-Louwerse, telefoon 076-5022057.
terug