Organisatie

Onze Protestantse Gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad die bestaat uit ouderlingen, diakenen en de predikant.

Ook de 2e scriba en de notulist zijn aanwezig bij de vergaderingen van zowel het moderamen als de kerkenraad.

De kerkenraad is te bereiken via het postadres van De Baai: Postbus 46, 4870 AA, Etten-Leur of via de scriba van de kerkenraad, e-mail: scriba@protestantsettenleur.nl.

Het beheer van de kerkelijke financiën, het onderhoud van de gebouwen, de verantwoordelijkheid voor de begraafplaats en het bijhouden van de verschillende kerkelijke registers wordt verzorgd door het college van kerkrentmeesters.
terug