Ds. dhr. Henk-Jan Ketelaar

Onze predikant stelt zich voor

Ds. H.J. (Henk-Jan) Ketelaar
Telefoon/WhatsApp: 06-27171604
E-mail: hjketelaar@icloud.com

Pastoraat

De pastorale zorg in de gemeente wil uitdrukking zijn van het geloof dat Jezus Christus zelf de Pastor (Herder) is van zijn gemeente. In die zin wordt elk gemeentelid geroepen om voor de ander een pastor te zijn.

In georganiseerde vorm berust het pastoraat bij de predikant, de pastorale ouderlingen en de contactpersonen.
 
Het pastoraat is in onze gemeente georganiseerd in drie geografische secties namelijk de secties Noord (de adressen ten noorden van de spoorlijn), sectie Zuid (de adressen ten zuiden van de spoorlijn) en de sectie HSW (Hoeven/Sprundel/St. Willebrord).

Het jeugd- en jongerenpastoraat

Het jeugd- en jongerenpastoraat heeft binnen onze gemeente een vaste plaats en richt zich op de groep jongeren vanaf de basisschoolleeftijd tot ongeveer 20 jaar.
De pastorale medewerker jeugd- en jongerenwerk vertegenwoordigt de taakgroep pastoraat in de taakgroep jeugd. Pastorale medewerker: Annemieke van Beek, telefoon 076-8872087.

Pastoraat bij ernstige ziekte en rouw

Naast de predikant beschikt onze gemeente over een pastoraal team met een drietal pastorale medewerkers.

Zij verzorgen het bijzonder pastoraat in onze gemeente dat onder meer bestaat uit de begeleiding van ernstig zieken en pastoraat bij rouw- en verlieservaringen.  

Deze pastorale medewerkers zijn:
  • Tineke Roos-Wijnalda, telefoon 076-5012708
  • Monique Tosserams-Alkema, telefoon 076-8866286
  • Neeltje Oostmeijer-van de Guchte, telefoon 06-42666878