Pastoraat bij ernstige ziekte en rouw

Naast de predikant beschikt onze gemeente over een pastoraal team met een drietal pastorale medewerkers.

Zij verzorgen het bijzonder pastoraat in onze gemeente dat onder meer bestaat uit de begeleiding van ernstig zieken en pastoraat bij rouw- en verlieservaringen.  

Deze pastorale medewerkers zijn:
  • Tineke Roos-Wijnalda, telefoon 076-5012708
  • Monique Tosserams-Alkema, telefoon 076-8866286
  • Neeltje Oostmeijer-van de Guchte, telefoon 06-42666878

 
terug